Profesjonalne usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Opracowywanie i aktualizowanie dokumentu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Próbne
ewakuacje

Przeprowadzanie próbnej ewakuacji ludzi z obiektu według opracowanego scenariusza.

Audyt
przeciwpożarowy

Przeprowadzenie audytu obiektu pod kątem spełnienia obowiązujących przepisów

Oznakowanie
obiektu

Oznakowywanie znakami bezpieczeństwa i ewakuacyjnymi budynku zgodnie z Polską Normą oraz wytycznymi

Scenariusz
pożarowy

Opracowywanie i aktualizacja scenariusza pożarowego obiektu wyposażonego w system sygnalizacji pożaru.

Operat Ochrony Przeciwpożarowej

Opracowywanie i aktualizowanie dokumentu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Gaśnice

Wyposażenie i rozmieszczenie gaśnic w budynku zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi.

Nadzór nad obiektem

Opieka nad budynkiem, w celu zapewnienia odpowiedniego stanu bezpieczeństwa w budynku.

Doradztwo

Opiniowanie obiektów bądź rozwiązań technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z przepisami

Przygotowanie obiektu
do odbioru przez PSP

Przygotowanie inwestycji do czynności odbiorowych przez Państwową Straż Pożarną.

Analiza warunków
ewakuacji

Indywidualna ocena warunków ewakuacji w budynku oraz tworzenie planów ewakuacyjnych.

Warunki ochrony
przeciwpożarowych

Tworzenie warunków ochrony przeciwpożarowej do projektów budowlanych

FIRE PROJECT

Profesjonalizm – dajemy rzetelność i jakość usług

Indywidualne podejście – jednostkowe podejście do zlecenia

Terminowość – realizacja usługi w ustalonym terminieOchrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa to gwarancja bezpieczeństwa osób, mienia i budynków w każdym miejscu i czasie. Zagrożenie zwykle przychodzi z zaskoczenia – może to być zaprószony ogień z wypalonego papierosa czy awaria instalacji, dlatego warto być przygotowanym na każdą niebezpieczną sytuację. Nasza firma Fireproject specjalizuje się w zapobieganiu wszelkim niebezpieczeństwom związanymi z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi poważnymi zagrożeniami związanymi z ogniem. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu mamy wypracowane standardy zachowań i działań, zapewniające prewencję na odpowiednim poziomie. W naszych szeregach pracują sami doświadczeni specjaliści (strażacy) czynnie biorący udział w szkoleniach i symulacjach rozwijających umiejętności i refleks. Na co dzień współpracujemy z wieloma firmami, spółkami, instytucjami i osobami prywatnymi, aby stać na straży bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Nasza firma specjalizuje się w:

  • opracowywaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla różnego rodzaju budynków i pomieszczeń, a także terenów otwartych, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki zagrożenia,
  • przeprowadzania próbnych, ale realistycznych ewakuacji według scenariuszy ratujących zdrowie i życie,
  • wykonywanie audytu przeciwpożarowego pod kątem wszystkich obowiązujących przepisów,
  • oznakowywanie obiektów w jasny sposób,
  • sprawdzanie i rozmieszczanie gaśnic oraz szkolenia z ich użycia,
  • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa pożarowego – dostosowywanie budynków, części wspólnych i wiele innych.

Usługi przeciwpożarowe

Województwo Pomorskie i okolice

Kompleksowe rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego sprzyjają porządkowi i utrzymaniu kontroli. Lepiej zapobiegać ewentualnym wypadkom niż mierzyć się ze skutkami błędów i zaniedbań. Dzięki współpracy z nami zyskasz pewność, że Twój obiekt jest dostosowany do najnowszych wytycznych i nie stwarza żadnego zagrożenia.

Za każdym razem podchodzimy do nowego zlecenia indywidualnie, co pozwala nam patrzeć ze świeżą perspektywą na potrzeby społeczności, stan budynku czy konieczne działania. Reagujemy bardzo szybko, trzymamy się terminów i zapewniamy rzetelność – za każdym razem rekomendujemy najbardziej optymalne rozwiązania. Działamy prewencyjnie i z wyobraźnią, dzięki czemu jesteśmy w stanie przewidzieć potencjalne zagrożenia i je eliminować. Dzięki naszemu doświadczeniu redukujemy ryzyko praktycznie do 0.